whatsapp_image_2022-08-10_at_11_30_12.jpeg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

İşletmemiz, doğanın tüm unsurları ile birlikte sürdürülebilir bir çevrenin de insani var oluşun sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için, tüm dünya olarak birlikte çaba sarf edilmesi gereken bir dönemde olunduğunun bilincindedir. Bu anlayışla, tüm faaliyetlerde iş anlayışımız üç boyutta ele alınarak değerlendirilir, kararlar bu şekilde alınır ve değer yaratma süreci bu boyutlara dikkat ederek yönetilir.

Sürdürülebilirlik Politikası, Otellimizin iş anayasası olacak şekilde; kurucu değerleri, temel çalışma ilkeleri, iş etiği anlayışı ve küresel amaçlar ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Politikası, tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve karar alınması aşamasında başvurulacak bir rehber niteliğinde ve tüm değer zincirinde yer alan, doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olunan küresel paydaşları kapsayacak şekilde ele alınmıştır.

 

 

1. İş Anlayışı Odakları

Sürdürülebilirlik Politikası, birbiri ile doğrudan ilişkili üç odak alan üzerine inşa edilmiştir.

İşletmemiz, sürdürülebilir bir ekonomik gelişimin; kapsayıcı bir yaklaşım ile, bireyin çevresel ve sosyal farkındalığının olması halinde ve sağlıklı bir çevrenin de mümkün olabileceğine inanmaktadır.

 

1.1. “Kapsayıcı Gelişim” Odaklı İş Anlayışı

İşletmemiz, faaliyette bulunduğu Turizm Konaklama Sektöründe, tüm çalışanları, iş ortakları ve

Paydaşları ile birlikte, küresel amaçlar ile uyumlu, sürdürülebilir bir iş anlayışını benimsemekte ve

Ekonomik alanda yaşanan gelişimin, tüm insanlık ile birlikte çevrenin in tüm unsurlarını da kapsayacak şekilde sağlanması gerektiğine inanmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz in “Kapsayıcı Gelişim” odaklı sahip olduğu iş anlayışı aşağıda sıralanmıştır:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

1.2. “Sosyal İnsan” Odaklı İş Anlayışı

İşletmemiz, tüm faaliyetlerini ve iş süreçlerini, insan sağlığının korunması, insani gelişimin desteklenmesi ve fırsat eşitliğini esas alarak sürdürmektedir. İnsani gelişimin sürdürülebilir kılınmasına olanak sağlayacak şekilde, yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir iş ve yaşam ortamlarının tesisine odaklanmaktadır.

İşletmemiz, sürdürülebilirliğin sosyal yapıların gelişimi, çalışanların kurumsal bağlılığı ve sürekliliği ile sağlanabileceğine, bireyin içinde bulunduğu sosyal yapıyı tüm unsurları ile algılamış olması ve var oluşunu sosyal yapının sağlığı ile birlikte düşünmesi gerektiğine inanmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuzun “Sosyal İnsan” odaklı sahip olduğu iş anlayışı aşağıda sıralanmıştır:

1.3. “Sağlıklı Çevre” Odaklı İş Anlayışı

İşletmemiz, faaliyetlerini gerçekleştirirken, bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte, çevrenin tüm unsurlarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını esas almaktadır. Tüm faaliyetlerini çevreye saygılı olarak gerçekleştirmeyi temel değer olarak kabul etmekte, çevresel ilişkisinin olası tüm   olumsuz unsurlarını öncesinden tespit ederek bertaraf etmenin yollarını geliştirmektedir.

Bu kapsamda, İşletmemiz ’in “Sağlıklı Çevre” odaklı sahip olduğu iş anlayışı aşağıda sıralanmıştır:

SEÇKİN HOTEL

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR SPECIAL OFFERS

GET IN TOUCH

Erenler Mahallesi sakarya Caddesi 348

Phone: +90 264 2760233

Support: [email protected]

Back to Top
Call Book Offers Map