whatsapp_image_2020-10-09_at_10_31_071.jpeg

Scroll to Explore

Seçkin Hotel Spa & Wellness Sakarya Turkey


SEÇKİN HOTEL

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Seçkin Hotelcilik Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki ön ve arka giriş kapıları, lobi, resepsiyon, restoran, mutfak spa resepsiyon, fitness center, masa tenisi odası ve Kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

gabapentin 600mg otc

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SEÇKİN HOTEL in Erenler  Mahallesi, Sakarya Caddesi No: 348 Erenler/ SAKARYA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected]  e-posta adresine iletebilirsiniz.